Zenia Slide Sürme Sistem

Günümüz dünyasında, enerji kaynakları kadar enerjinin tasarrufu ve verimli kullanımının da önemi artmaktadır. Yapılarda enerjinin % 82’si ısınma amaçlı kullanılmaktadır. Bu oran, ülkemizde kullanılan toplam enerjinin % 26’sına karşılık gelmektedir. Yapılardaki ısı kaybının % 40’ı dışa bakan duvarlardan, % 30’u pencerelerden, % 17’si dışa bakan dış kapıya da balkon kapılarından, % 7’si çatıdan, % 6’sı ise döşeme altlarından kaynaklanmaktadır. Bu durum, tasarruf sağlanacak en önemli alanlardan biri olarak konutları ve yalıtım sistemleri olarak pvc pencere sistemlerini öne çıkarmaktadır. En sınırlı ve en pahalı kaynağın enerji olduğu gerçeği, pencere sistemlerinde “enerjinin korunmasını” yani yalıtımıdaha fazla ön plana çıkarmaktadır.

Fırat, bir ilke öncülük ederek konutlarda ve ofislerde kullanılan sürme sistemlerinde yaşanan yalıtım sorunlarını “Fırat Yalıtımlı Sürme Sistemleri” ile ortadan kaldırmaktadır. “Yalıtımlı Sürme Sistemi” ile pencere kapandığında tüm noktalardaki yalıtım EPDM contalar yardımıyla sağlanmaktadır. Böylece rüzgar, ses ve yağmur gibi dış ortamdan gelen etkilerin iç ortama sızması tamamen önlenmektedir.

Estetik

Yalıtımlı Sürme Sistemlerinde” kasa ve kanat aynı düzlemde tasarlanarak bütünsel bir estetik sağlanmıştır. Sistem, en küçük pencereden, ofis, bahçe ya da terasa açılan kapılar gibi büyük açıklıklara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. 21 farklı renk ve desen seçeneği sayesinde mimari ve dekoratif beklentileriniz karşılanmaktadır.

Sistem Özellikleri

Zenia Slide Yalıtımlı Sürme Sistem 125 mm kasa ve 50 mm kanat genişliğine sahiptir.

20 ve 24 mm olmak üzere iki farklı çıta tipi kullanılabilir.

Pencere kapandığında bütün birleşim noktalarında yalıtım EPDM contalarla sağlanmaktadır.

Kapı eşiklerinden geçişleri rahatlatmak için kapı ve pencerelerde iki farklı alüminyum ray profili geliştirilmiştir.

Sistemin kasa ve kanat profillerinin birleşimi tamamen “kaynak yöntemi” ile sağlanırken; sistem, en az profille en hızlı şekilde üretilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Her bir kanadın 200 kg taşıma kapasitesi olduğu için küçük pencerelerden büyük açıklıklara kadar uygulama yapılması mümkündür.

Kanat birleşim noktaları, sürme sistemlerinin en büyük sorunudur. Kanat birleşim noktalarında kullanılan özel interlock profili sayesinde yalıtım, ikişer adet EPDM conta ve kıl fitillerle sağlanmaktadır.

Interlock profillerinin özel kilitleme sistemi sayesinde rüzgar etkisi sebebiyle kanatlarının birbirinden ayrılması olasılığı bütünüyle ortadan kaldırılmıştır.

Sürme ve paralel sürme sistemlerinin bir diğer sorun olan üst yataydaki iki kanadın birleşim noktasında kalan açıklık özel tasarlanan yalıtım profili ve takozu ile ortadan kaldırılmıştır.

Üst yatayda kasa kanat arasında kalan boşluğun estetik açıdan uygun hale getirilmesi ve bu açıklığın kapatılması için tasarlanan özel profil sayesinde sistem bütünlüğü bozulmamıştır.

Rüzgar Yükü Dayanımı

Yalıtımlı Sürme Sistemi”, sahip olduğu kilitleme sitemi ve interlock yapısı sayesinde yüksek rüzgar yükü dayanımına sahip olup hava sızdırmazlığında yüksek yalıtımlı pencere sistemleri ile aynı performans değerlerini sağlayabilmektedir.

Yalıtımlı Sürme Sistemi” geliştirilirken yapıların maruz kalabilecekleri azami rüzgar yükü değerleri göz önünde bulundurulmuş, destek saclarının yapısı ve profil içerisindeki konumları maksimum verim alabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Isı Yalıtımı

“Yalıtımlı Sürme Sistemi”, profil genişliği göz önünde bulundurularak oluşturulan odacık sayısı, odacık genişlikleri, profil yükseklikleri ve EPDM conta sistemi sayesinde ısı iletim katsayısı değerlerinde tüm gereklilikleri sağlayabilmektedir.

TS EN ISO 10077-2 standardına uygun olarak 1,23 m x 1,43 m ölçülerinde pencere sistemi ile Ug : 1,1 W/m2K, Uw : 1,6 W/m2K ve Uf : 1,7 W/m2K değerleri sağlanmıştır.